Kööri

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kööri (KAT-koodi "k") on sellainen ihmisjoukko, jossa ihmisiä on yli π. Tämä ei tarkoita, että ihmisiä olisi oltava neljä, sillä kolme ja yksi puolikas kelpaa ihan hyvin. Koska apinaa voidaan pitää ainakin puoliksi ihmisenä, ovat kolme ihmistä ja apina muodostaneet köörin. Köörien lisämääritteiksi on sovittu niiden liudentuminen väkijoukoissa ja konserteissa. Mikäli kööri, jossa on alle jäsentä, joutuu tilaan, jonka liudentumiskerroin on suuri ja jossa sijaitsee jo lössi, on köörin liudentuminen väistämätöntä. Liudennuttuaan kööriyshorisontin alapuolelle, on kööri määritelty hajonneeksi eli disorganisoituneeksi kööriksi (KAT-koodi k{dist}). Tosin liudentumisilmiön lakautta köörin reformaatio on 12% todennäköisempi kuin normaalia tietä tapoahtuva uuden köörin muodostuminen. Näinollen liudentuneden köörien jäsenet ovat metastabiilissa tilassa, jossa kööriytymisprosessin käynnistymiseen tarvitaan vain vähäinen ärsyke. Mikäli reformaatio tapahtuu, on kyseessä reformoitu kööri (k{ref}), jonka käyttäytyminen poikkeaa osittain normaalien eli ekstrapolaarien köörien (k{ext}) vastaavasta. Nykyään 21.:llä vuosisadalla havaintometelmät ovat kehittyneet tarpeeksi, jotta reformoidut köörit voidaan kenttätutkimuksissa erottaa ekstrapolaarit köörit reformoiduista kööreistä melko suurella varmuudella. Tosin osittain liudentuneet ekstrapolaarit köörit (joita jotkut kööriologit pitävät omana alalajinaan, liudeettisina ekstrapolaareina kööreinä k{ext(li)}) sotkevat toisinaan kenttähavaintoja. Joillain kööreillä on voimakas liudentumisalttius, jota ei ole pystytty selittämään köörien jäsenmäärällä tai niiden liikkeistä kootuilla havainnoilla. Näille on ehdotettu omaa luokitusta k{lixt}, joka ei kuitenkaan ole saavuttanut virallista asemaa.

Köörikategorisointi[muokkaa]

  • Ekstrapolaarit eli normaalein keinoin epäliudeeteista jäsenistä muodostuneet köörit. k{ext}, toisinaan vain k'
    • Liudeettiset ekstrapolaarit eli osittain liudentuneet ekstrapolaarit köörit. k{ext(li)}
    • Liudeettisesti unstabiilit extrapolaarit eli liudentumiselle poikkeuksellisen alttiit köörit. k{lixt}, toisinaan näkee muotoa k{ext(lixt)}
  • Disorganisoituneet eli kööriyshorisontin yli liudentuneet köörit. Huomattava jäsenten liudeettinen metastabiili tila ja se, että disorganisoitunut kööri ei ole varsinainen kööri, vaan ennemminkin käsitekehys. k{dist}
  • Reformoidut eli uudelleen liudenneista jäsenistä kokoontuneet köörit. k{ref}
    • Liudeettiset reformoidut eli osittain liudentuneet reformoidut köörit. Tämä on tekninen viitekehys, joka on kööriologiassa ollut äärimmäisen vähäisessä käytössä. k{ref(li)}

Katso myös[muokkaa]