Hikiopisto:Wikisosiologia

Hikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Hikiopisto-logo3.png

Hikiopisto-logo2.png

Toivottavasti nautit hikikurssistamme. Hikiopiston etusivulta voit etsiä lisää kursseja. Myös Hikiopisto-luokka on pullollaan tuikihyödyllistä oppimismateriaalia."Hallittu kaaos" kuvastaa oivasti wikin käyttäjien suhteita toisiinsa. Yllä oleva kuva on esittävinään sellaista. Tiheimmässä kohdassa on nähtävissä keskusneuroosi, joka koostuu vakiokäyttäjistä. Nämä pienet hermosäikeet ovat limittyneet tiiviiksi kudoksesi, jonka muodostumiseen, koostumukseen, kukoistukseen, rappeumaan ja kuolemaan tämän kurssin pääasiallinen huomio kiinnittyy.

Wikisosiologia on soveltava tieteenala, joka tutkii wikejä pienoisyhteisöinä. Suomalaisen wikisosiologian esikuvana on pidettävä sotilassosiologian kirjaa, Komppania pienoisyhteiskuntana, jossa tutkittiin sotilaallista perusyksikköä pienoisyhteiskuntana. Vanha aksiooma "vääpeli on komppanian äiti" taipuu wikeissä muotoon "ylläpitäjä on käyttäjäkunnan äiti", jolloin byrokraatti on ikään kuin isän tai mahdollisesti isoäidin asemassa wikiyhteisössä.

Wikisosiologiassa tutkimusote on toiminta-analyyttinen. Koehenkilöille tuotetaan tietty määrä uusia tilanteita, joita tuloksen varmistamiseksi toistetaan eri muodoissaan. Koehenkilöiden reaktioista kulloiseenkin tilanteeseen muodostetaan tietyt reaktiotyypit, joiden mukaan käyttäjiä voidaan luokitella. Wikejä kokonaisuudessaan tarkastellaan sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta. Tämä näyttäisi olevan luontaisin aspekti etenkin Wikipedian tutkimuksessa.

Tutkimuksessa olennaista on huomioida wikin tarkoitus, joka ei tarkoita yksistään sitä, minkä se ilmoittaa "virallisena kantanaan" tarkoituksekseen, vaan myös sitä, millaista tarkoitusta wiki palvelee sen käyttäjistön elämässä. Pyrimme vastaamaan esimerkiksi sellaisiin mieltä kutkuttaviin kysymyksiin kuin "Miten jostakusta tulee Wikipedian vakiokäyttäjä ja miksi?" ja "Määrittyykö wikipedistin käsitys todellisuudesta yhteisön konsensuksen kautta?". Pyrkimyksenä on myös nähdä anonyymien käyttäjätunnusten "taakse" ja selvittää niitä wikiyhteisön ulkopuolisia voimia, jotka ilmenevät koehenkilöiden käyttäytymisessä. Päätutkimuskohteena ja havaintomateriaalina tällä kursilla toimii suomenkielinen Wikipedia ja sen käyttäjistö.

Siirry sivulle Suomenkielinen Wikipedia sosiologisessa syynissä tai perehdy